Kanyó Ferenc

2024.02.26.

Hiába mondott le Tisza Kálmán, tizenhárom évig miniszterelnök maradt

Tisza Kálmán a második leghosszabb ideig hivatalban lévő miniszterelnök volt. Kevesen tudják azonban, hogy hivatalviselése elején lemondott a miniszterelnökségről, így kevésen múlt, hogy nevéhez kapcsolunk egy korszakot.
2024.02.19.

Buda egy hétig se bírta az első, ágyúval végzett ostromát

Kevésbé közismert, hogy 1529-ben a magyar fővárost, a három évvel korábbi esethez képest, csak ostrommal tudta elfoglalni a török. Ez volt az első alkalom, hogy ágyúzták a magyar fővárost. De vajon miért kellett feladni és mi lett a védők sorsa?
2024.02.12.

Az Árpád-házi hercegnő, akinek a lakodalma megroppantotta Bizáncot

A Bizánci Birodalom bukásának egyik okaként egy Árpád-házi hercegnő esküvőjét tartották számon, ami miatt a császár új adót vetett ki.
2024.02.06.

Kacsintásra ölték meg a feleségét megverő magyar királyt

Az egyik legrövidebb ideig uralkodó magyar király a krónikások szerint megverte a feleségét, mivel az nem akarta elengedni az urát a magyar trónért indított vállalkozására. Végül neki lett igaza, mert férje a kezdeti sikerek után alaposan ráfizetett magyarországi próbálkozására.
2024.01.29.

Nagy Lajos király többször megsebesült a csatáiban

A késő középkori magyar uralkodók, szemben az Európa más részein meghonosodó hagyománnyal, gyakran személyesen is részt vettek a harcokban. Közülük is kiemelkedik Nagy Lajos király, akinek több harci sérüléséről is tudunk.
2024.01.24.

Csepreg városa sosem heverte ki a protestánsok 1621-es lemészárlását

Csepreg városa virágzó településnek számított a 17. század elején. Azonban a harmincéves háború megpecsételte a sorsát. A Bethlen Gábor csapatait visszaszorító katolikus császáriak brutális mészárlást rendeztek a protestáns lakosság körében.
2024.01.15.

Tizenegy fogásból állt Mátyás király és Beatrix esküvői lakomája

Mátyás király 1476-ben kötött házasságot Aragóniai Beatrixszal. A házasságra számos fejedelmet hívtak meg, akiknek követei igyekeztek megörökíteni a budai ünnepségek pompáit. Az esküvői ceremóniát követően 12 fogásos lakoma következett, felvonultatva a középkori gasztronómia minden trükkjét.
2024.01.13.

Nagyvezír, kapudán pasa és kajmakám is lett a török szolgálatba állt magyarokból

Buda elestét követően megszaporodott az Oszmán Török Birodalomban szolgáló magyarok száma, akik közül sokan igen magasra jutottak. Gyökereikhez azonban nem mindegyikük viszonyult pozitívan.
2024.01.02.

Szilveszter napján akartak bankot rabolni a banditák

Egy bűnbanda úgy gondolta, hogy 1934 utolsó napján a legjobb időtöltés az, ha kirabolnak egy bankot. Választásuk a budapesti Szabadság téren található bankfiókra esett, amelyről úgy sejtették, hogy komoly zsákmányt rejthet. A támadás során azonban nem várt dolgok történtek, az egyik banki ügyfél tüzet nyitott rájuk.
2023.12.25.

Így ünnepelte a középkor embere a karácsonyt

A középkor embere számára a karácsony az év egyik legfontosabb ünnepének számított. De vajon miként ünnepelték meg és milyen szokások maradtak fent ebből a korszakból?
2023.12.19.

Krakkót és Varsót is elfoglalta, mégis megbukott II. Rákóczi György

II. Rákóczi György ambíciózus vállalkozásba fogott: svéd szövetségben meg akarta szerezni az erdélyi fejedelmek által oly' hőn áhított lengyel trónt. Ám az erőviszonyokat tévesen mérte fel. Hadjárata, a kezdeti sikerek után katasztrófába torkollott és végül a bukását okozta.
2023.12.12.

Árpád-házi András herceg nevét több imposztor is használta

A középkori magyar történelemben ritkaságnak számít az imposztorok jelenléte. Árpád-házi András herceg, IV. (Kun) László öccse mégis elmondhatja magáról azt a sajátos rekordot, hogy a magyar királyi családokból az ő nevével próbáltak a legtöbben visszaélni. De vajon miért?
2023.12.05.

Napóleon seregei súlyos károkat okoztak Magyarországnak

Napóleon háborúiból Magyarország kapcsán többnyire csak a győri csatát emlegetjük. Ám valójában az ország északnyugati része hadszíntérré vált, ami súlyosan érintette az ott élőket. Sopron, Győr vagy Pozsony lakói sokat szenvedtek az idegen katonaság megjelenésétől.
2023.11.30.

Bethlen Gábor hadai Bécs kapui alatt is jártak

Bethlen Gábor hadai 1619-ben hatalmas sikereket értek el, miután elfoglalták csaknem az egész királyi Magyarországot. Az erdélyi csapatok már Bécs elővárosát is elfoglalták a cseh felkelőkkel szövetségben. De vajon mi történt, hogy nem foglalták el a várost, mint Hunyadi Mátyás?
2023.11.21.

Corvin János is megverte a törököket, mint a többi Hunyadi

Corvin Jánost manapság mint legyőzött trónkövetelőt tartjuk számon. Pedig a maga jogán is elismert hadvezérré vált, aki több alkalommal győzedelmeskedett a törökök ellen.
2023.11.15.

Eredményes bizánci kormányzó lett a magyar trónkövetelő fiából

Borisz herceget a magyar történelem legkalandosabb életű trónkövetelőjeként tartjuk számon. Azonban azt kevesen tudják, hogy Bizáncban utódokat hagyott maga után, akik rátermetten szolgálták a birodalmat. Egyikük császári parancsra még egy keresztes hercegnőt is megpróbált elcsábítani.
2023.11.07.

Tejfakasztójába halt bele Szapolyai János magyar király

Szapolyai János magyar király számára a gyermekáldás egyszerre jelentett egy nagyszerű hírt, és egy balul sikerült ünneplést, amely végül az életébe került.
2023.10.31.

Könyveivel együtt égették meg a hazánkba érkező protestáns árust

A reformáció után, a Mohács előtti Magyarországon nem volt életbiztosítás protestáns tanokat vallani vagy terjeszteni. Azt a könyvárust, aki hazánkba érkezett Luther írásaival, a magyar hatóságok végül a könyveivel együtt küldték máglyára.
2023.10.23.

Túlélte magyarországi kivégzését a protestáns prédikátor

Egy protestáns prédikátor sorsa a Mohács körüli évtizedekben meglehetősen fordulatos tudott lenni. Akadt közöttük olyan, aki túlélte a saját kivégzését is.
2023.10.16.

A mohácsi csata a portugálok miatt veszett el?

A mohácsi csata megnevezett felelősei között ott találjuk Szapolyai Jánost, a Habsburgokat, a Fuggereket, a titkos háttérhatalmat és még sokan másokat. Egy világtörténeti jelentőségű eseménysorról azonban hajlamosak vagyunk megfeledkezni.