Kanyó Ferenc

2024.06.12.

Barbarossa Frigyes császár fenyegető sereggel érkezett Magyarországra

Barbarossa Frigyes hatalmas sereggel érkezett Magyarország határára, ami sok fejtörést okozott III. Béla királynak.
2024.06.08.

Wesselényi Miklós fiának adta ki magát a betyár

Wesselényi Miklós, az "árvízi hajós" a reformkor történetének egyik legismertebb alakja volt. Talán ezért gondolta azt egy betyár, hogy a fiának adja ki magát.
2024.06.01.

Kossuth Lajos Cassandra-levele sem fordította meg a kiegyezést

Kossuth Lajos Cassandra trójai királylányról elnevezett levelében jósolt borús jövőt Magyarországnak a kiegyezés esetében. De vajon mit szóltak hozzá a kortársak?
2024.05.29.

Beriszló Péter, a harcias püspök, akit a török mészárolt le

Beriszló Péter nevét alighanem kevesen ismerik. Pedig a Jagelló-kor egyik legsikeresebb hadvezérének számított.
2024.05.20.

Hirsch Zoltán túl kicsi sárga csillag miatt kapott büntetést

Hirsch Zoltán, vagy ahogy mindenki ismerte, Zoli bohóc, büntetést kapott túl kicsi sárga csillag viseléséért.
2024.05.08.

Románia rablóbékének gondolta a bukaresti béke eredményét

Románia 1918-ban kényszerült a bukaresti béke megkötésére. A románok a mai napig is "rablóbékének" hívják. Ennek oka nem a területi veszteségeikben keresendő, hanem az átmenetileg súlyosnak bizonyuló gazdasági vonatkozásaiban.
2024.04.29.

Bocskai István elfogadta a koronát a töröktől

Bocskai Istvánról azt tanuljuk a középiskolában, hogy csak ajándékként fogadta el a törökök által küldött koronát. A valóság azonban, mint általában, ennél kicsit árnyaltabb.
2024.04.23.

A nyugdíj a háború és az államosítás áldozata lett

A nyugdíj Magyarországon a második világháború előtt született meg, az államosítás azonban mindent megváltoztatott.
2024.04.16.

Zách Felícián merényletének az indítékait a mai napig sem ismerjük

Zách Felícián merényletére számos valószínű és kevésbé valószínű magyarázat született már. Vajon miért csaptak le a családra ilyen keményen?
2024.04.09.

Halics trónja többször került magyar kézbe

Halics évszázadokig szerepelt a magyar királyok kívánságlistáján, még magyar uralkodók is ültek a trónján.
2024.04.01.

Húsvét hozta el az egységes Kárpát-medencét

Egy húsvét biztosította az alkalmat az avaroknak arra, hogy egységbe forrasszák a Kárpát-medencét
2024.03.29.

Fiume Szabadállam, ahol hivatalos nyelvvé tették a magyart

Magyarországon kívül mindössze egyetlen állam létezett a 20. században, ahol a magyar hivatalos nyelvvé tették. Hiába ismerték el, Fiume Szabadállam csak rövid ideig tudta megőrizni a függetlenségét.
2024.03.16.

A másik Turul-nemzetség

Ha a Turul-nemzetségről esik szó, akkor szinte mindenki Álmos és Árpád leszármazottaira gondol. Kevesen tudják azonban, hogy a középkori Magyarországon létezett egy másik Turul-nemzetség is.
2024.03.13.

Trónörökösnek jelölték, sosem uralkodott az Árpád-házi herceg

Az Árpád-ház történetében számos esettel találkozhatunk, amikor a trónt nem a kijelölt örökös foglalta el. A pórul járt örökösök közé tartozott Könyves Kálmán unokája, Saul herceg is, akit hiába jelöltek ki az utódlásra, valójában sosem tudta megörökölni a magyar trónt. De mi lehetett ennek az oka?
2024.03.02.

Zrínyi Miklós gyilkolta meg a Habsburgoktól elpártoló tehetséges hadvezért

Zrínyi Miklós meggyilkolta Katzianert, a kor egyik tehetséges hadvezérét, ami egyesek szerint elindította őt és családját a felemelkedés útján. De vajon miért folyamodott ehhez az eszközhöz és ki volt egyáltalán a meggyilkolt Katzianer?
2024.02.26.

Hiába mondott le Tisza Kálmán, tizenhárom évig miniszterelnök maradt

Tisza Kálmán a második leghosszabb ideig hivatalban lévő miniszterelnök volt. Kevesen tudják azonban, hogy hivatalviselése elején lemondott a miniszterelnökségről, így kevésen múlt, hogy nevéhez kapcsolunk egy korszakot.
2024.02.19.

Buda egy hétig se bírta az első, ágyúval végzett ostromát

Kevésbé közismert, hogy 1529-ben a magyar fővárost, a három évvel korábbi esethez képest, csak ostrommal tudta elfoglalni a török. Ez volt az első alkalom, hogy ágyúzták a magyar fővárost. De vajon miért kellett feladni és mi lett a védők sorsa?
2024.02.12.

Az Árpád-házi hercegnő, akinek a lakodalma megroppantotta Bizáncot

A Bizánci Birodalom bukásának egyik okaként egy Árpád-házi hercegnő esküvőjét tartották számon, ami miatt a császár új adót vetett ki.
2024.02.06.

Kacsintásra ölték meg a feleségét megverő magyar királyt

Az egyik legrövidebb ideig uralkodó magyar király a krónikások szerint megverte a feleségét, mivel az nem akarta elengedni az urát a magyar trónért indított vállalkozására. Végül neki lett igaza, mert férje a kezdeti sikerek után alaposan ráfizetett magyarországi próbálkozására.
2024.01.29.

Nagy Lajos király többször megsebesült a csatáiban

A késő középkori magyar uralkodók, szemben az Európa más részein meghonosodó hagyománnyal, gyakran személyesen is részt vettek a harcokban. Közülük is kiemelkedik Nagy Lajos király, akinek több harci sérüléséről is tudunk.